Detaily platby za soustředění
Cena pobytu činí 3.200,- Kč. V ceně není zahrnuta doprava.
• Záloha 1.000 Kč je podmínkou rezervace. S platbou je nutno dodat přihlášku (jinak nelze platbu spárovat)
• Celou částku je třeba uhradit do 31. 6. 2019
• V případě, že potřebujete provést úhradu jinak, např. na více splátek, je samozřejmě možné se dohodnout individuálně. Klidně se nám ozvěte a určitě situaci vyřešíme.
Způsob úhrady:
• převodem z vašeho běžného účtu – jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte (ve formátu ddmmrr)
• číslo účtu 2201077716/2010
Finanční částku může z určité části uhradit váš zaměstnavatel. Pokud budete potřebovat potvrzení o pobytu dítěte nebo fakturu pro zaměstnavatele, obratem vám ji zašleme. Do tábora nebude přijato dítě, které nemá zaplacený pobyt (pokud nebude předem výslovně dohodnuto jinak)!
Storno poplatky jsou:
• do 16 dnů před začátkem tábora 50 %
• méně jak 15 dnů před začátkem tábora 0 %.
Pravidla pro vrácení/nevrácení zaplacené ceny:
• Pokud je dítě odhlášeno ze zdravotních důvodů, a je to doloženo lékařským potvrzením, vrací se uhrazená částka v plné výši.
• Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt dříve ze zdravotních důvodů, a je to doloženo lékařským potvrzením, vrací se poplatek za stravu za absentované dny v plné výši.
• Pokud dítě nastoupí později nebo ukončí pobyt z jiných důvodů (stesk po rodičích, odjezd na dovolenou s rodiči, sportovní a jiná soustředění atd.) nevrací se žádná finanční náhrada.
• Pokud dítě způsobí škodu na majetku tábora či dopravním prostředku, jsou rodiče povinni škodu uhradit.
• Při hrubém narušení kázně a táborového řádu může být dítě odesláno domů bez náhrady
05.03.2019 11:14:25
tstefflova
154161_175934062433100_6831193_n.jpg
logo-fie_en.gif
cov-logo.jpg
Bez názvu.png
Logo HLM.jpg
www.uskserm.cz, Sámova 1, Praha 10, email: USKserm@gmail.com
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one